Jindřich Vacek

Jindřich Vacek

Jindřich Vacek (*1955) vystudoval na Karlově univerzitě obor rumunština-francouzština. Léta působil jako lektor češtiny na Bukurešťské univerzitě, kde vydal několik učebnic češtiny a lužické srbštiny. Téměř tři dekády pracoval jako nakladatelský redaktor a překladatel. Byl průkopníkem překládání izraelské literatury přímo z hebrejštiny, z francouzštiny přeložil mj. díla Clauda Lévi-Strausse a Mircei Eliada. Za překlad díla Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů (2006) obdržel Cenu Josefa Jungmanna. Jako spisovatel debutoval v roce 2021. Napsal knihu pamětí Všechny moje toulky (Academia 2021), zaměřenou především na komunistickou diktaturu v Rumunsku, v témž roce vydal antropologický thriller Zajatci Pána bouří (Argo 2021) a o rok později historickou detektivku Tři muži na Titaniku (Argo 2022), jejíž děj se odehrává na palubě „nepotopitelné lodi“.