Edice

Zaměření našeho nakladatelství snad nejlépe ilustruje seznam knižních edic. Některé z nich mají již dlouholetou tradici a nové tituly v nich neustále přibývají, další edice neustále vznikají. Některé ze starších edic se snažíme opět oživit. Cílem edic Arga je usnadnit čtenářům orientaci v naší knižní produkci a zaručit jim předem kvalitní výběr z titulů týkajících se témat, o která mají zájem.

AAA - Edice angloamerických autorů
AAA - Edice angloamerických autorů
123 titulů

Edice AAA představuje špičkovou současnou prózu od anglicky píšících autorů a autorek, tedy z USA, Velké Británie, Kanady a Austrálie.

AAB - Edice angloamerických básníků
AAB - Edice angloamerických básníků
10 titulů

Edice angloamerických básníků je „mladší sestřička“ prozaické edice angloamerických autorů; zaměřuje se na angloamerickou poezii 20. a 21. století.

Aliter
Aliter
69 titulů

Aliter tvoří populárně naučné knihy z různých disciplín, zejména přírodních věd, čtivé, informativní a objevné.

Antika
Antika
4 tituly

Nová, v roce 2018 založená edice se vrací se k dílům klasické i pozdně antické literatury, která si zaslouží moderní překlad, a objevuje českým čtenářům texty dosud nepřeložené.

Argomiks
Argomiks
41 titulů

To nejlepší ze světového komiksu. Doplňujeme mezery v klasických dílech a přinášíme i zajímavé novinky.

Bilingvní vydání
Bilingvní vydání
32 titulů

Edice přináší základní díla světové literatury v dvojjazyčné podobě.

Capricorn
Capricorn
20 titulů

V edici Capricorn vycházejí knihy věnované nejrůznějším kulturám. Chcete-li poznat, jak se dá žít jinak (a jak se jinde jinak taky žije), stačí se začíst do stránek Capricorna. V edici vycházejí jak knihy věnované jednotlivým kulturám, tak práce všeobecného charakteru.

CORAABIA
CORAABIA
2 tituly
Crossover
Crossover
15 titulů

Populárně naučné texty edice Crossover pomáhají čtenářům lépe se zorientovat v tom, před jakými výzvami naše propojená globální společnost momentálně stojí.

Dějiny Evropy
Dějiny Evropy
13 titulů

Edice Dějiny Evropy poskytuje kvalitní, faktograficky bohaté příručky o dějinách jednotlivých států v určitém, pro ně významném časovém období.

Ecce Homo
Ecce Homo
32 titulů

Smyslem řady je představit českému čtenáři významné osobnosti českých a světových dějin prostřednictvím odborných, přitom však pro širokou veřejnost určených knih, jež svou úrovní obohacují naše historické povědomí.

Fantastika
Fantastika
166 titulů

Edice Fantastika přináší knihy schopné oslovit nejen žánrového, ale i mainstreamového čtenáře - ať už díly klasiků či nových spisovatelských osobností.

Filmová řada
Filmová řada
8 titulů

Edice Filmová řada se věnuje vydávaní literárních předloh významných filmových adaptací.

Folkloristika
Folkloristika
3 tituly
Historické myšlení
Historické myšlení
84 titulů

Edice představuje českým čtenářům stěžejní práce světové historiografie.

Hrady, zámky a tvrze
Hrady, zámky a tvrze
14 titulů

Jedna z našich nejstarších edic už od roku 1996 postupně zpřístupňuje čtenářům v novém vydání klasické kasteologické encyklopedie Augustina Sedláčka a Franze A. Hebera.

Itineraria
Itineraria
15 titulů

Edice, která vychází od roku 2015, se zaměřuje na cesty a putování ve zprávách, cestovních denících či korespondenci, na literární cestopisy i texty cestami volně inspirované.

Jiný Jih
Jiný Jih
6 titulů

Edice Jiný Jih se zaměřuje na autory, kteří pocházejí z Jihu Spojených států (přibližně území bývalé Konfederace) a v jejichž dílech se objevují typicky jižanská témata: dozvuky otroctví a rasové segregace, násilí, silná náboženská víra, kazatelství, lidé tělesně i duševně odlišní či svazující, sevřená komunita. Řada uvádí nejvýznačnější představitele této „jiné“ americké literatury.

Kanapka
Kanapka
12 titulů

Bilingvní jednohubka pro potěchu oka i duše.

Každodenní život
Každodenní život
78 titulů

Za cíl si klade představit českým čtenářům stěžejní práce světové historiografie, které s použitím nových metodických přístupů vykreslují pestrobarevný obraz každodenního života a detailním způsobem vysvětlují proces utváření skupinových mentalit v období středověku a novověku.

Knihovna německého historického myšlení
Knihovna německého historického myšlení
2 tituly

Nejvýznamnější práce německých historiků, sociologů a politologů 20. a 21. století, věnované německé a evropské společnosti, kultuře a umění.

Logos
Logos
12 titulů

Edice Logos se snaží připomínat ten rozměr života, na který občas zapomínáme, totiž rozměr duchovní. K jejím prvním svazkům patří Encyklopedie mystiky,

Memoria medii aevi – Paměť středověku
Memoria medii aevi – Paměť středověku
35 titulů

Edice se zaměřuje na nové nebo první překlady historických pramenů z latiny a jiných jazyků.

Mýty, pohádky a legendy
Mýty, pohádky a legendy
53 titulů

Edice Mýty, pohádky a legendy nabízí procházku lidovou slovesností napříč celým světem. Najdeme v ní knihy věnující se celým kontinentům – Americe Severní i Jižní, Africe, Austrálii, ale i publikace zaměřené na menší avšak zajímavé kouty Země.

Polární záře
Polární záře
2 tituly

Edice Polární záře se zaměřuje na významná literární díla spisovatelů z Grónska a Severní Ameriky.

Rodičovství
Rodičovství
17 titulů

Edice Rodičovství nabízí přínosné příručky pro rodiče, kteří se na příchod potomka teprve chystají, i pro rodiče, kteří se chtějí o výchově či o pomoci při řešení různých problémů dozvědět víc.

Současná světová próza
Současná světová próza
49 titulů

Autoři této edice jsou současní především svým myšlením, volbou témat, mnohdy novátorským přístupem ke psaní.

Specula
Specula
3 tituly

Edice Specula se věnuje literární kritice, teorii a historii v podání českých i zahraničních autorů.

Spisy George Orwella
Spisy George Orwella
15 titulů

Edice Spisy George Orwella mapuje beze zbytku Orwellovo prozaické i publicistické dílo, jmenovitě šest románů, tři knižní reportáže, čtyřdílný soubor esejí a dvoudílné deníky.

ZIP
ZIP
80 titulů

ZIP, to jsou především informačně bohatá pojednání o současných i nadčasových tématech z mnoha oborů.