Jiří Hrubý

Jiří Hrubý

Jiří Hrubý (* 1957), původně překladatel zejména amerických autorů, i když později i britských a třeba australských a kanadských. Skutečně srdečními spisovateli mu jsou dva, kteří ho doprovázejí od samého počátku: Raymond Carver a Robert Fulghum.

Knihy překladatele