Tomáš Hrách

Tomáš Hrách

Tomáš Hrách (1967–2000) byl český překladatel z angličtiny a francouzštiny. Vystudoval gymnázium a pak Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor přibližné a numerické metody, a v roce 1990 dosáhl titulu Mgr. Od roku 1991 se věnoval překladatelství, později zejména pro nakladatelství Argo. Byl považován za nejtalentovanějšího překladatele své generace. Obec překladatelů po něm pojmenovala Prémii Tomáše Hrácha, která se uděluje v rámci Ceny Josefa Jungmanna za mimořádný překladatelský počin mladého překladatele (který v předchozím kalendářním roce nepřekročil věkovou hranici 34 let).