Martin Nodl

Martin Nodl

Martin Nodl (* 1968) je český historik, který působí v Centru medievistických studií Filozofického ústavu AV ČR, v. v. i., a přednáší na Fakultě humanitních věd Karlovy univerzity. Věnuje se kulturním, náboženským a sociálním dějinám pozdního středověku, proměnám městské společnosti a dějinám i teorii dějepisectví. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří monografie Tři studie o době Karla IV. (2006); Dějepisectví mezi vědou a politikou (2007), Dekret kutnohorský (2010, německy 2018) a Středověk v nás (2015, polsky 2019). Zároveň je autorem poetické knížky pro děti Proč padají hvězdy (2014).