Modernizace na pokračování.

Společnost v českých zemích (1770-1918)

rok vydání – 2020
Doporučená cena je 448 Kč

Kniha je věnována problematice sociálních a politických dějin českých zemí od konce 18. století do vzniku první československé republiky. V úvodních kapitolách autor zkoumá dopady osvícenského myšlení na proměnu městské i venkovské society a postupné společenské změny v době předbřeznové. Ve stěžejních částech knihy klade důraz na rozvoj občanské společnosti, na pozvolné pronikání liberalismu do politiky i do většinově konzervativního myšlení. Spolu s tím sleduje rozvoj českého, ale zároveň i německého národního a kulturního povědomí s důrazem na jeho dopady na ekonomické a politické otázky každodenního života. Stranou přitom nezůstávají ani témata dělnické otázky či ženské emancipace. Zásadní roli v procesu modernizace společnosti spatřuje v činnosti veřejných intelektuálů, kteří určovali společenský diskurz a formulovali nové ambice české society.

Vydání knihy podpořilo Hlavní město Praha.

Bibliografické údaje

EAN 9788025732168
ISBN 978-80-257-3216-8
Počet stran 432
Jazyk česky
Vazba vázaná
Produkt kniha
Rozměry 14,6cm x 20,4cm
Vydání 2020 (1. vydání)
Nakladatel Argo

Recenze v médiích

kultura21.cz

Jan Jaroš: Dvě zajímavé knihy o minulosti, která ovlivňuje i dnešek

(...) Modernizace na pokračování také provází plně vysvětlující dovětek – Společnost v českých zemích (1770-1918). Autor v knize shrnuje poznatky zveřejněné ve stovkách knížek českých, občas německých, aby dospěl k jejich syntéze, sytým dílčím obrazům navzájem provázaným. Však také hned v první větě uvádí, že při psaní myslel na metaforu divadelního představení, v němž na sebe jednotlivé obrazy navazují. Dějinné dění hodlá vnímat jako sérii her, které provozují různé soubory, jejichž obsazení se časem proměňuje. A na jeviště občas vstupuje i dosud jen přihlížející publikum.

Přečteno jedním dechem?

Tisíce nerozhodných čtenářů bezradně bloudí mezi tituly. Nechte jim tu recenzi a nenechte je zoufat.

Nepovinné
Nepovinné