Jiří Štaif

Jiří Štaif

Jiří Štaif (*1951) působí na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy. Věnuje se sociálním a politickým dějinám 19. století a je autorem monografií Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851 (Praha 2005) a František Palacký. Život, dílo, mýtus (Praha 2009).