Nizozemská kultura v 17. století

rok vydání – 2022
Doporučená cena je 248 Kč

Esejisticky pojatou knihu Nizozemská kultura v 17. století Johan Huizinga publikoval v roce 1932. Společně s Podzimem středověku patří k jeho mistrovským dílům. Jestliže pro pozdní středověk spatřoval ideál v burgundské rytířské kultuře, pak pro období 17. století vidí onen ideál v podobách měšťanské elitní kultury, obecně známé a vnímané prostřednictvím Vermeerových a Rembrandtových obrazů. Zlaté období nizozemské kultury Huizinga zkoumá ve světle dobových sociálních, ekonomických, politických i vojenských podmínek života, přičemž velký důraz klade i na poměry náboženské, tedy na soupeření kalvínství a luterství s katolicismem. Stejně jako v Podzimu středověku i v Nizozemské kultuře v 17. století představuje pro Huizingu hlavní zdroj poznání dobová literatura v podobě naučných a náboženských spisů, doplněných literárními díly uměleckými.

Vydání knihy podpořil Nizozemský literární fond.

Bibliografické údaje

EAN 9788025739105
ISBN 978-80-257-3910-5
Počet stran 120
Jazyk česky
Vazba vázaná
Produkt kniha
Rozměry 14,6cm x 20,4cm
Vydání 2022 (1. vydání)
Nakladatel Argo

Recenze v médiích

iLiteratura

O spojitosti dřeva, dehtu, smělosti a fantazie

(...) Nizozemský kulturní historik Huizinga je u nás slavný hlavně jako autor vlivné knihy Homo ludens, pojednávající obecně o lidské kultuře, jež se rozvíjí ve hře a „jako hra“. Jeho nově přeložená kniha ho ale představuje jako badatele zaníceně a také silně zaujatě a selektivně opěvujícího národ, z něhož vzešel.

stavitele-katedral.cz

Huizingova Nizozemská kultura 17. století

(...) Jak je možné, že tak malá země a v tak krátké době po svém osamostatnění nabídla evropské kultuře tolik mimořádných talentů, což se týká literatury, ale zejména malířství a grafiky? V celé knize se Huizinga na to snaží najít odpověď.

Přečteno jedním dechem?

Tisíce nerozhodných čtenářů bezradně bloudí mezi tituly. Nechte jim tu recenzi a nenechte je zoufat.

Nepovinné
Nepovinné

Další knihy tvůrců titulu

Tento autor u nás momentálně nevydává žádnou jinou knihu.