rok vydání – 2012
Doporučená cena je 149 Kč

Román Mondschein je znepokojivou vizí světa po blíže neurčené katastrofě; sledujeme v ní komunitu přeživších, soustředěnou v severo či východoevropských kulisách, jejichž neurčitá pochmurnost odráží neradostnou situaci hrdinů: ti prošli dokonalým vymytím mozků a nyní žijí v totalitním státě, jenž odměnou za naprosté podrobení nabízí "oddych" ve virtuálním světě zvaném "Dorma" (původně šlo zřejmě o vojenský simulátor, nyní však Dorma nabízí lidem paralelní existenci, iluzi plnohodnotného života, ne-li dokonce iluzi svobodné vůle). Většina lidí toto uspořádání přijímá trpně; Eriku Vilksovi, hlavnímu hrdinovi knihy, se však pomalu začíná zajídat. Jeho nespokojenost přiživují matné záblesky vzpomínek na "svět předtím", na realitu vně Města i vně Dormy; přesto, že Erik patří k privilegované kastě členů "Ústředí" a klást si podobné otázky je proti jeho přísaze, rozhodne se přijít na to, kdo vlastně je a zda je daný stav skutečně tak nevyhnutelný, jak tvrdí establishment Města… Štindlova dystopie v mnohém odkazuje na zahraniční klasiky (Huxley, Orwell, Dick), v mnohém je zavázána domácí literární tradici (Egon Bondy); přitom ovšem nabízí svébytný, původní a napínavě vystavěný příběh o hledání lidské identity a fungování lidské společnosti. Svébytnou, paralelní rovinu příběhu vytvářejí ilustrace Josefa Bolfa, jenž je zároveň spoluautorem námětu knihy.

Bibliografické údaje

EAN 9788025707685
Počet stran 214
Jazyk česky
Produkt kniha
Vydání 2012 (1. vydání)
Nakladatel Argo

Celkové hodnocení

4 (2x)

Názory
čtenářů

TomB
2. 3. 2013

Stojí za přečtení...

(...) Zpočátku mi kniha připadala poněkud neoriginální, svět se mi zdál jen kombinací myšlenek Huxleyho, Bradburyho (Fahrenheit 451), Orwella a McCarthyho, postupně ale jako by autor našel vlastní hlas a celkově tak ve mně zůstal veskrze pozitivní dojem.

Laco Toušek
20. 10. 2012

Místy strhující a atmosférické, jinak mírné zklámání...

(...) Asi jsem měl příliš velká očekávní, ale Mondschein je pro mě mírné zklamání, jakkoli druhá část knihy ho mírní a dokáže velmi strhnout. Zejména drhne styl, který příliš často stojí na otřepaných frázích a v první třetině vyloženě škobrtá. Text by též zasloužil lepší editaci: Občas lze narazit na alogickou posloupnost děje (setkání s Martou v Dormě), významově opačná sdělení vinou nevhodně použité spojky apod. Vykreslená dystopie je atmosférická. Ale svým charakterem podle mě odpovídá spíš románu z minulého století (i přes použití motivu virtuální reality), resp. společnosti dávno minulé. Popis Města, každodenní rutiny a (ne)jednání lidé je inspirací až příliš orwellovské. Lépe propracovat by asi zasloužila politická a ideologická stránka dystopie, díky níž by čtenář možná lepé rozuměl motivacím postav a apatickému jednání masy lidí, jejichž jednání je degradováno až příliš hluboko pod racionální úroveň ve stylu McCartyho, který v díle dost rezonuje. V této souvislosti selhává zejména postava Stana, které chybí hloubka a působí dle mého soudu nevěrohodně. O logice technických detailů (nákaza, převrat, Dorma) asi není třeba s ohledem na žánr dumat, ale i tak občas vzbuzuje během čtení četné otázky. Bolfovi ilustrace jsou úžasné, jakkoli text doplňují zcela nahodile a nijak jej nereflektují.

Přečteno jedním dechem?

Tisíce nerozhodných čtenářů bezradně bloudí mezi tituly. Nechte jim tu recenzi a nenechte je zoufat.

Nepovinné
Nepovinné