Pavel Zavadil

Pavel Zavadil

Pavel Zavadil (1974) je klasický filolog a historik. Již řadu let se zabývá korespondencí jezuitských misionářů. Z pramenů v archivech a knihovnách České republiky pořídil latinskou kritickou edici jejich dopisů a pro edici Itineraria sestavil rozsáhlý výbor těch nejzajímavějších (Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián, Argo 2017). Původní hru Kyjem po kebuli inspirovanou jeho knihou a v ní zachycenými osudy misionáře Augustina Strobacha uvedlo v sezóně 2019/2020 Divadlo Na zábradlí.