Radka Šustrová

Radka Šustrová

Radka Šustrová (* 1986) působila v letech 2014–2019 v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR a nyní přednáší na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se dějinami sociálního státu, nacionalismem a ženskými právy ve střední Evropě 20. století. V roce 2012 publikovala monografii Pod ochranou protektorátu. Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945 a společně s Jakubem Rákosníkem roku 2016 napsala sociálně historicky pojatou práci Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích, 1918–1989.