Anna Strnadová

Anna Strnadová

Anna Strnadová vystudovala češtinu a francouzštinu na UP v Olomouci. Celý svůj život věnovala pedagogické činnosti na základních školách a gymnáziu. Literární činnosti se začala věnovat až po odchodu do důchodu.