František Šmahel

František Šmahel

František Šmahel (* 1934) je světově uznávaný medievista, který svým interpretačním přístupem výrazně ovlivňuje soudobé historické myšlení. Svůj vědecký život spojil s Akademií věd. V 60. letech se v historickém ústavu etabloval jako uznávaný historik renesance, reformace a pražské univerzity. Po svém nuceném odchodu z akademického prostředí se v 70. letech živil jako řidič tramvaje. Do badatelského světa ho na konci 70. let vrátila nabídka táborského muzea, v němž působil až do roku 1989. Po listopadové revoluci se stal novým ředitelem obrozeného Historického ústavu AV ČR a začal přednášet dějiny středověku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V roce 1998 založil ve Filozofickém ústavu AV ČR Centrum medievistických studií, v němž působí dodnes. Jeho nejvýznamnější prací je třísvazková Husitská revoluce (1993), publikovaná v přepracovaném vydáni i německy.