Charles Seife

Charles Seife

Charles Seife je historik vědy a novinář; profesor na New York University. Vystudoval matematiku na Princetonu a Yale. Byl přispěvatelem mnoha význačných periodik (Science, New Scientist. The Economist, Scientific American, The Washington Post, The New York Times aj.) Vydal řadu knih, např. Alpha & Omega: The Search for the Beginning and End of the Universe (Alfa a omega, pátrání po počátku a konci vesmíru, 2003); Decoding the Universe: How the New Science of Information is Explaining Everything in the Cosmos, From Our Brains to Black Holes (Dešifrování vesmíru: Jak to, že nová věda o informacích vysvětluje vše, co ve vesmíru je, od našich mozků až po černé díry, 2005) nebo Virtual Unreality: Just Because the Internet Told You So, How Do You Know It‘s True? (Virtuální nerealita: Jak víte, že co vám tvrdí na internetu, je pravda? 2014).