Jakub Rákosník

Jakub Rákosník

Jakub Rákosník (* 1997) působí na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy. Věnuje se sociálním dějinám 20. století a je autorem monografií Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960 (2010); Sociální stát v Československu. Právně-institucionální vývoj v letech 1918–1992 (2013, společně s Igorem Tomešem) a Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989 (2016, společně s Radkou Šustrovou).