Olaf B. Rader

Olaf B. Rader

Olaf B. Rader (* 1961) přednáší na Humboldtově univerzitě v Berlíně a působí v Monumenta Germaniae Historica na Berlínsko-braniborské akademii věd. Je autorem dvou populárně-historicky pojatých knih Grab und Herrschaft (2003) a Kleine Geschichte Dresdens (2007). Nejnověji publikoval komentovanou edici věnovanou korunovační jízdě Karla IV. do Itálie v roce 1355: „Wie Blitz und Donnerschlag“. Die Kaiserkro¨nung Karls IV. nach den Berichten des Johannes Porta de Annoniaco (2016).

Knihy autora