Jerzy Kosinski

Jerzy Kosinski

Jerzy Kosinski (1933–1991) byl americký autor polského původu, který ve čtyřiadvaceti letech emigroval do USA a hned svým prvním románem Nabarvené ptáče (The painted bird, č. 1995), autobiografickým opusem líčícím osud malého židovského chlapce, který sám prožil druhou světovou válku na zaostalém venkově kdesi v prostoru východního Polska či Ukrajiny, si v roce 1965 získal skvělý ohlas. Vydal celkem třináct knih. Pro české čtenáře jsou dostupná pouze čtyři díla. Kromě Nabarveného ptáčete vydalo nakladatelství Argo v edici anglo-amerických autorů ještě Kosinského Kroky (Steps, 1969, č. 1996) a Schůzku na slepo (Blind date, 1977, č. 2005). Tato jednoduše psaná novela Byl jsem při tom (Beeing there, 1971, č. 1995) si rozhodně zaslouží znovu pozornost.