Jan Klíma

Jan Klíma

Doc. RNDr. Jan Klíma, CSc. (nar. 1938) je teoretický fyzik, prozaik a překladatel. Vystudoval teoretickou fyziku na MFF UK a kromě vědecké a pedagogické práce v oboru kvantové teorie (učebnice Kvantová mechanika I, II, spoluautor prof. B. Velický, Karolinum 2016, 2018) se věnuje psaní humoristických příběhů s detektivní zápletkou, které mají společného hrdinu, matematika Miroslava Nedbala. Jeho první román Smrt má ráda poezii (1966, 1968 a 2009) byl přeložen do němčiny a maďarštiny a vysílal ho na pokračování i Čs. rozhlas. Vydání druhého románu Případ půjčeného psa bylo několikráte zakázáno Hlavní správou tiskového dozoru a vyšlo s několikaletým zpožděním (1981). Po listopadu 1989 následovaly novely Případ pana Pontiho a Případ potenciálního primáře, které vydalo nakladatelství MatfyzPress (1998). Avšak vzhledem k v té době velmi omezené distribuci a hlavně díky povodním v roce 2002, které zničily většinu nákladu knihy, se ke čtenářům novely příliš nedostaly. Obě novely vyšly spolu s dosud nepublikovanou novelou Případ poškozeného poháru (2018) v knize Třikrát zločin (Matfyzpress 2018). Posledními románem je Nespi s nikým, kdo je potrhlejší než ty (2000, 2010). Bez zajímavosti není jistě ani fakt, že Jan Klíma je bratrem známého spisovatele Ivana Klímy.