Jan Jeřábek

Jan Jeřábek

Jan Jeřábek (1962) je předním představitelem naší psychologie rukopisu. Je autorem renomované publikace Grafologie – více než diagnostika osobnosti, která během dvaceti pěti let vyšla již v šesti vydáních a prodalo se jí více než 25 000 výtisků. Odborně upravil nové vydání klasické publikace Viléma Schönfelda Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky a podílel se na překladu a odborné revizi knihy Kláry Romanové Rukopis – klíč k osobnosti, která představuje nejkvalitnější text zahraničního autora, jenž u nás v této oblasti vyšel. Vedle psychologie rukopisu se Jan Jeřábek zabývá různými formami individuální i skupinové psychoterapie, v rámci nichž rozvíjí integrativní přístup, který propojuje různé terapeutické směry a metody. Dlouhodobě se také věnuje praxi a výuce všímavosti. V současné době je předsedou České grafologické komory.