Franz Alexander Heber

Franz Alexander Heber

Franz Alexander Heber (1815–1849) byl pražský německý kupec a amatérský historik, autor sedmisvazkového (nedokončeného) díla Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, ve kterém jako první systematicky popsal a zdokumentoval české hrady a tvrze. Spolu s Augustinem Sedláčkem patří k zakladatelům české kastelologie a historické topografie.