Veronika Havlíková ter Harmsel

Veronika Havlíková ter Harmsel

Veronika ter Harmsel Havlíková (* 1972) vystudovala nederlandistiku a germanistiku na Univerzitě Karlově a získala doktorský titul v oboru teorie literatury na Univerzitě Palackého. Od roku 1997 se věnuje překladu nizozemské literatury. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní Společnosti pro šíření nizozemské a vlámské kultury Ne-Be a vzdělávacího institutu Nederlandse Taal en Cultuur. Její práce byla oceněna prémií Tomáše Hrácha za překlad románu Procedura Harryho Mulische v roce 2001, mimořádným tvůrčím oceněním za překlad románu Objevení nebe od téhož autora v roce 2011 a v roce 2022 jí byla udělena nizozemská cena Letterenfonds Vertaalprijs za překladatelskou práci a šíření nizozemské kultury.