Jitka Hanušová

Jitka Hanušová

Jitka Hanušová (*1982) je překladatelka, redaktorka, básnířka, fotografka. Vystudovala bohemistiku na FF UP v Olomouci a finštinu na FF UK v Praze. Kromě prózy soustavně překládá finskou poezii. Spolupracuje s řadou nakladatelství a periodik (Argo, Host, Fra, Paseka, Salon, Tvar) a v současnosti je interní redaktorkou Knihy Zlín. Od roku 2016 vede spolu s Ondřejem Lipárem první veřejný čtenářský klub v anglosaském stylu v ČR – Fra Book Club. Je členkou výboru profesního spolku Překladatelé Severu. Autorsky debutovala sbírkou Bez zbytečných formalit (2013).