John Gray

John Gray

John Gray se narodil roku 1948, vystudoval Jesus College v Oxfordu, kde již zůstal a po 21 let přednášel filozofii.
Roku 1998 se stal pro profesorem moderního evropského myšlení na Londýnské škole politických a společenských věd.
Bývá nazýván filozofem pesimizmu.