Imogen Hermes Gowarová

Imogen Hermes Gowarová

Imogen Hermes Gowarová vystudovala archeologii, antropologii a dějiny umění na University of East Anglia a poté pracovala v muzeích. Začala psát prózu inspirovanou artefakty, s nimiž pracovala a přicházela do styku, a v roce 2013 získala stipendium Malcolm Bradbury Memorial Scholarship na studium magisterského kurzu tvůrčího psaní na University of East Anglia. Za svou dizertační práci obdržela cenu literární agentury Curtis Brown a posléze se z této práce vyvinul její první román. Dostal se do finále literární soutěže MsLexia Novel Competition a do nejužšího výběru na udělení první ceny Nadace Deborah Rogersové (Deborah Rogers Foundation Writers’ Award). Žije v Londýně.