Gabriel Gössel

Gabriel Gössel

Allen Ginsberg (1926–1997) patří k nejvýznamnějším americkým autorům dvacátého století. Jeho sláva se často odvozuje od společenskopolitického působení (patřil k význačným postavám tzv. „Beat Generation“ i celosvětového levicového hnutí, zároveň se celoživotně angažoval v boji za svobodu slova či za práva různých menšin, včetně těch sexuálních); v historii však zůstane zapsán především jako mimořádný a inovativní básník.