John Garth

John Garth

John Garth je autorem oceňované práce Tolkien and the Great War (Tolkien a Velká válka). Žije v Hampshiru, přednáší a vyučuje po celém světě, je pravidelným přispěvatelem významných médií a pracuje také jako konzultant a editor.