Sylva Ficová

Sylva Ficová

Sylva Ficová vystudovala angličtinu a češtinu na FF MU v Brně, působí jako překladatelka a titulkářka na volné noze, píše recenze a příležitostně fotografuje. Na svém kontě má více než třicet knižních překladů do češtiny i angličtiny a soustavně překládá také poezii, například Williama Blakea (Snoubení Nebe a Pekla), Walta Whitmana (Virginský dub obrostlý mechem), Anne Sexton a Adrienne Rich.