Maria Adolfssonová

© Caroline AnderssonMaria Adolfssonová

Maria Adolfssonová (* 1958) se narodila a vyrostla ve Stockholmu, ale velkou část dětství strávila na Stockholmském souostroví. Pustá krajina se zakrslými borovicemi, zvukem mlhových sirén a okolním mořem ji silně ovlivnila, což ostatně čtenář série Doggerland už ví nebo záhy odhalí.