Zprávy z Mycelia: Hmyzí bůh sežral kus obálky

hmyzák

Záludná Církev Akkütlixova zase škodí a na obálce sedmého dílu nenajdete jméno autorky a název dílu. Jen pouhé slovo Mycelium. Na hřbetě a uvnitř je ale všechno v pořádku.

S tím, jak se „houbová“ sága Mycelium blíží do finále, je chování Církve Akkütlixovy čím dál agresivnější a její činy destruktivnější. Vyostřují se boje mezi össenskou Církví a gleewariny z nakladatelství Argo. Proto asi nikoho nepřekvapí, že vydání sedmého dílu Mycelia se neobešlo bez obtíží a lidských obětí.

Tato smutná skutečnost je důvěrně známá všem össeistům a dobře informovaným čtenářům: z pohledu Össeanů není Mycelium jen běžná science fiction, určená k relaxaci, pobavení a tepelné izolaci budov, nýbrž heretický spisek mimořádného stupně nebezpečnosti a zvrácenosti. Fakt, že Mycelium vykresluje boha Akkütlixe jako reálně existující a silně intrikující bytost se všemožnými nepěknými vlastnostmi, je nepřijatelný a uráží össenské věřící. Proto Církev Akkütlixova od samého počátku vede na Zemi agresivní propagandistickou kampaň, jejímž cílem je Mycelium zdiskreditovat a dosáhnout úplného zákazu jeho vydávání.

Odvolává se při tom na zákon o církvích, který se na sklonku dvacátého šestého století podařilo prosadit v legislativě Světové unie Země. Právníkům a gleewarinům nakladatelství Argo se prozatím dařilo odrážet tyto snahy poukazem na to, že šestadvacáté století zatím nenastalo, a ve vydávání Mycelia tvrdošíjně pokračovat. Tato nezdolnost ale zároveň způsobila, že se Církev cítí ohrožena. Je přímo zahnaná do kouta! Proto nyní velekněžka pozemské větve Církve sáhla k mimořádně silným nátlakovým prostředkům a rozpoutala speciální psychotronickou operaci, jejímž cílem není nic menšího než fyzická likvidace knihy.

 

KADLECKOVA_mycelium07_FINAL

Rozsáhlý gleewarinský úder, vedený v průběhu minulého týdne össenským komandem v areálu opuštěné tiskárny, byl z velké části odražen, ale jeho rezidua zasáhla psychosféru celé střední Evropy a způsobuje dodatečné škody. Jeho nejviditelnějším důsledkem je pomalé mizení písmen v již vytištěných exemplářích sedmého dílu. Varujeme čtenáře, že pokud nejsou schopni vidět některé z očekávaných nápisů na obálce knihy, znamená to, že össenská psychotronická diverze skutečně působí a že byli zasaženi gleewarinským útokem. A bohužel se dá se očekávat, že dál to bude jenom horší. V případě osmého dílu se nejspíš gleewarinům Arga vůbec nepodaří udržet logo Mycelia pohromadě, takže i ta největší písmena se začnou tříštit a pomalu rozpadat.

Jak nás informoval Mistr Aš~šád z Fomalhiwy, který jasně stojí na straně Světové unie Země a pomáhá nám čelit össenským sabotážím, psychotronické údery globálního rozsahu působí postupně a dlouhodobě v psychosféře doznívají. Dal se také slyšet, že je to naprosto v logice celé ságy: jak se tam píše, „nejdůležitější věci se odehrají vskrytu“, čili se není co divit, že všechno všude mizí. Z tohoto důvodu

existují důvodné obavy, že v průběhu času zmizí veškerá písmena ze všech svazků Mycelia.

Závěr je jediný: musíte to přečíst rychle! Rychle! Než to smažou!