„Nucena vidět svět.“ Ida Pfeifferová a útrapy ženského cestovatelství 19. století

Kdy?
Středa 10. dubna 2024, 18:00
Kde?
Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha 1
Cestování bylo v 19. století převážně mužskou záležitostí, avšak existovala řada výjimek. Mnoho žen se uplatnilo nejen v oblasti cestování, ale také vědy. Ida Pfeifferová (1797-1858), které je věnován program večera, je jednou z nich. Navzdory svým osobním předpokladům i zavedeným společenským konvencím uspěla jako cestovatelka i badatelka – odbornou veřejnost zaujaly zvláště její geologické, entomologické i etnologické sbírky, čtenáře její zábavné cestopisy. Během svého života navštívila řadu míst, například Island, Egypt, Brazílii, oblasti Blízkého i Dálného Východu, podnikla celkem dvě cesty kolem světa, stala se doslova profesionální cestovatelkou a populární spisovatelkou, jejíž díla byla překládána do řady jazyků, včetně češtiny.
U příležitosti opětovného českého vydání prvního cestopisu Idy Pfeifferové Cesta do Svaté země a Egypta (1843) v komentované edici Veroniky Faktorové jsme připravili komponovaný večer, který zahrne prezentaci knihy a diskusi editorky a literárních historiků Václava Smyčky a Miroslava Kouby. Debatovat se bude nejen o výpravách a významu Idy Pfeifferové, ale i o podmínkách a limitech ženského cestovatelství. Tematizovány budou fyzické bariéry, genderové stereotypy i společenské restrikce, s nimž se ženy na cestách 19. století musely nutně vyrovnávat.
Nakladatelství Argo bude na akci prezentovat cestopisnou edici Itineraria, zahrnující nejen Cestu do Svaté země Idy Pfeifferové. Na místě budete moci knihy také zakoupit.
Přednáška proběhne v historickém interiéru muzea.