Serhij Žadan přijíždí na Svět knihy 2023

Žadan_Internát

Válečný román od jednoho z nejdůležitějších tvůrců v současné Evropě a držitele Mírové ceny německých knihkupců 2022. Serhij Žadan v románu Internát reflektuje válku v Donbasu v roce 2014. Sugestivní příběh učitele, který uprostřed válečné vřavy vyzvedává svého synovce z internátu, je apokalyptickou vizí ukrajinského pohraničí ohroženého Ruskem.

Serhij Žadan (* 1974) přísluší v současné ukrajinské literatuře k naprosté špičce. Spolu se svými generačně staršími kolegy, Jurijem Andruchovyčem a Oksanou Zabužko představuje nejpřekládanější a nejuznávanější autory i mimo Ukrajinu. Mezi ocenění, kterých se mu dostalo, patří např. polská cena Angelus, Cena míru německých knihkupců nebo Cena Hannah Arendtové. Letos byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu.

Žadanova poetická tvorba, která je v češtině zastoupena sbírkou Dějiny kultury začátku století (2013), se vyvíjí od poloviny devadesátých let a významně ovlivnila celou generaci ukrajinských básníků, kteří přišli po něm. Díky svému působení v rockové skupině Žadan i Sobaky oslovuje široké masy ukrajinské mládeže a příznivců domácího rokenrolu. V próze autor, spojovaný s Charkovem a narozený v momentálně okupovaném Starobilsku, reprezentuje autentický hlas ukrajinského východu, který líčí s láskou a zároveň bez předsudků. Nejinak tomu je i v románu Internát.

Serhij Zhadan, ukrainischer Autor

Internátu lze najít vše, na co je Žadanův čtenář zvyklý. Zvláštní atmosféra ukrajinské periferie, poetika stepi, střet velkých dějin a perspektivy malého člověka, který v extrémních životních podmínkách musí učinit řadu zásadních rozhodnutí, aby našel sebe a dospěl. Váhavý a nerozhodný učitel Paša musí vyrazit do blízkého města, do jakéhosi internátu, aby zde vyzvedl svého synovce. Celou situaci dost komplikuje fakt, že mezi oběma body Pašovy cesty leží frontová linie. Internát je tak mimo jiné románem o putování, odyseji plné nástrah, nebezpečí a morálních dilemat.

Čtenář je okamžitě vtažen do děje, a než si zvykne na situaci, ve které se hrdina ocitá, dochází k dynamické změně, jež posouvá děj dopředu. Velmi důležitý je popis války. Žadan si nelibuje v hrůzných výjevech, celá vážnost situace a neustálá blízkost smrti je pouze naznačena silnými detaily. Internát je jedna ze stěžejních knih, která reaguje na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2014, dává tak poměrně dobrou představu, jak to na jihu a východě Ukrajiny vypadá právě teď. Jde o knihu poutavou, až nepříjemně krásnou, nesmírně aktuální a pro přiblížení současného dění v Ukrajině zcela zásadní.

Román je psaný autorským idiolektem, v němž se mísí vznešený poetizující jazyk s hovorovým substandardem, plném interferencí z ruštiny, což klade na překladatele mimořádně vysoké nároky. Překladu knihy se ujal Miroslav Tomek. Teď už můžeme říct, že výsledek je výtečný!