Proletět se historií

Koskinen_Ohnivé křídlo

Jedním z titulů, které budou představeny v rámci pořadu Argo na severu, je finský román Ohnivé křídlo. Na jeho stránkách vás autor J. P. Koskinen zavede převážně do první poloviny 20. století, do USA i do Ruska. Pokud na náš pořad nemůžete dorazit, nechte si Ohnivé křídlo a práci, kterou na jeho české verzi odvedl, přiblížit přímo od překladatele Michala Švece.

Historický román finského autora J. P. Koskinena Ohnivé křídlo se odehrává od konce 20. do počátku 60. let 20. století. První polovina je zasazena do u nás málo známých, ale o to zajímavějších prostředí – komunit finských emigrantů v Minnesotě a v sovětské Karélii. Následují známější místa a dění, podané strhujícím vyprávěním s mnoha dějovými zvraty – obléhání Leningradu, utrpení v sibiřských gulazích a nakonec sovětský kosmický program. Vše propojuje touha hlavního hrdiny létat, odpoutat se od vězení země a vznést se k oblakům nebo ještě dál.

Ačkoli je příběh Kaarleho, jehož jméno se s během dějin mění na Charlese a Gennadije, fiktivní, historické kulisy, události a leckteré postavy a jejich osudy jsou skutečné, a to často do nejmenších detailů. Rešerše autor rozhodně nepodcenil, a proto jsem si mnohé podrobnosti a širší kontext musel zjišťovat i já jakožto překladatel.

Spoustu toho lze díky internetu najít poměrně snadno, třeba jaký druh stromu může mít autor na mysli v zeměpisných šířkách Minnesoty nebo Sibiře, když použitý hovorovější výraz logicky ne úplně sedí se slovníkovým překladem. Stejně tak pár kliknutí stačí k nalezení obrázků různých typů stíhacích letounů Polikarpov, družic Sputnik nebo ovládacího panelu kosmické lodi Vostok, které se v textu objevují. Obrázek v takových případech překladateli pomůže víc než slovníky a encyklopedie, je totiž daleko snazší přijít na výstižné výrazy pro to, co máte před očima.

Mé překladatelské mozkové závity řádně potrápila ústřední říkanka. V knize se vyskytuje hned několikrát, v českém vydání je i na přebalu. U ní je naprosto zásadní, aby poslední verš končil názvem románu, tedy přezdívkou hlavního hrdiny „Ohnivé křídlo“. Finské „Tulisiipi“ má ale o slabiku méně, a proto také jiný rytmus. Český název tudíž nutně ovlivnil rozměr celé veršovánky, pravidelný čtyřstopý trochej nebylo možné zachovat. Zvolit při převodu básnického textu vhodné metrum a nekopírovat jen slepě formu originálu patří ale k běžné součásti překladatelské práce.

S každou knihou překladatel tak trochu žije, vizualizuje si popisované prostředí, vlastními ústy formuluje repliky postav a nejrůznější věty mu krouží hlavou ještě dlouho po vypnutí počítače. Překlad Ohnivého křídla byl intenzivní prožitek. Toužíte-li i vy po dobrodružném příběhu, v němž nechybí napětí, smutek, touha ani dojetí, chcete-li se vypravit na klopotnou cestu za splněným snem, otevřete román J. P. Koskinena, nasaďte křídla fantazie a vydejte se s Kaarlem napříč historií dvacátého století až do nedozírných výšin.