V kompozičně bohatém románu 2666 se mísí detektivka s eposem, filozofický román s básní, citová výchova s vědeckofantastickou literaturou, novinová reportáž s lékařskými záznamy šílených stavů choré mysli. Hlavními hrdiny jsou tři profesoři německé literatury, které spojuje láska k dílu tajemného spisovatele Archimboldiho i k jejich anglické kolegyni. Čtyři badatelé se vydají po stopách Archimboldiho do Mexika, kde se dozvědí o řadě brutálních vražd žen a dívek. Tyto zločiny se vinou pěti knihami románu, zrcadlícího dnešní šílenou společnost, kterou snad může zachránit jen literatura.

Josef Illík (1919–2006) se narodil a zemřel v Praze. Vystudoval fotogra? i na gra? cké škole u Ladislava Sutnara, Jaromíra Funkeho a Josefa Ehma a v letech 1945–1948 působil jako velmi žádaný profesionální fotograf. Roku 1948 odešel do Československého státního ? lmu, kde nejprve pracoval jako asistent kamery ve ? lmových studiích na Barrandově a pak nastoupil jako samostatný kameraman do Československého armádního ? lmu (ČAF). Od roku 1958 působil ve Filmovém studiu Barrandov jako elitní kameraman hraných ? lmů. Z jeho obrovské ? lmogra? e jmenujme alespoň ? lmy Král Šumavy (1959), Kočár do Vídně (1966), Kladivo na čarodějnice (1969), Ucho (1970), Už zase skáču přes kaluže (1970) a pohádky Tři oříšky pro Popelku (1973) a Princ a Večernice (1978). Za svoji kameramanskou práci získal různá ocenění na zahraničních ? lmových festivalech i na domácí scéně.