Nový román Ondřeje Štindla byl nominován na Cenu Evropské unie za literaturu 2023

Ondřej Štindl_Tolik popela

Celkový výherce bude oznámen 28. dubna na Lipském knižním veletrhu.

Národní kolo Ceny Evropské unie za literaturu zná vítěze. V novém formátu Ceny Evropské unie za literaturu Českou republiku bude reprezentovat spisovatel a novinář Ondřej Štindl. Porotu zaujal jeho nejnovější román Tolik popela (Argo, 2022), který se dle slov jejích členů značně vymyká ze standardů současné české prózy a může zaujmout i zahraniční čtenáře.

O výsledcích rozhodla porota nominovaná Českým literárním centrem (ČLC), které zodpovídalo za výběr českého zástupce v letošním ročníku ceny. Porotci byli Kateřina Čopjaková (literární publicistka a kritička), Klára Fleyberková (redaktorka Českého rozhlasu a Časopisu Host), Kryštof Eder (literární publicista a kritik), Sára Vybíralová (ČLC) a Jonáš Zbořil (básník a kulturní redaktor webu Seznam Zprávy).

Porota svůj výběr zdůvodňuje takto:

„Na počátku románu Ondřeje Štindla Tolik popela stojí generační a názorový střet mezi stárnoucím překladatelem a spisovatelem Kryštofem a mladou progresivní socioložkou Kristýnou. Jak se však záhy ukáže, jejich televizní názorová výměna, která skončí fiaskem, nesměřuje k další z dlouhé řady nesouhlasných povzdechů nad rozdělenou společností, nýbrž je spouštěčem barvitého vyprávění plného místy mírně nadsazených, místy bravurně odpozorovaných a psychologicky prokreslených epizod, mezi nimiž se dere na světlo světa zranitelnost a zraněnost obou protagonistů i dalších postav a v jejichž pozadí se začíná probouzet celosvětová pandemie covidu.

Jednou z ústředních předností románu je tak skutečnost, že autor reflektuje ožehavé problémy dnešní společnosti, avšak nekončí u pouhé deskripce, nýbrž demaskuje jejich povrchnost či je nazírá z neobvyklých úhlů a plasticky vykresluje hluboké emoce na pohled nesmiřitelných oponentů, jež mělo výrazné názorové vyhranění zakrýt jako fíkový list. Nadto Ondřej Štindl píše mimořádně živelným, rytmizovaným a strhujícím jazykem, který nechává sklouznout tu k poetičnosti, tu téměř k aforističnosti. Právě díky jazyku a pronikání za oponu atraktivních témat a zdánlivě ustrnulých škatulek je Tolik popela románem, který se značně vymyká ze standardů současné české prózy a který může zaujmout i zahraniční čtenáře.“

Více na czechlit.cz