Středověké hrady v Čechách a na Moravě

rok vydání – 2001
Doporučená cena je 598 Kč

Kniha je shrnutím studia středověkých hradů během posledních třiceti let na celém území České republiky a svým pojetím se poněkud odlišuje od doposud publikovaných prací. V úvodu je nastíněna koncepce knihy a přehled důležitých etap studia středověkých hradů u nás. Vlastní text se skládá ze tří částí. První část nazvaná Hradní dispozice a její prvky, která bývá v evropské literatuře označována jako Burgenkunde, si všímá jednotlivých prvků tvořících hradní dispozici, jejich morfologie, typologie, souvislostí a vývoje. Druhá část knihy je věnována hradní typologii. Třetí část tvoří do základních etap členěný nástin vývoje hradů v Čechách a na Moravě od 12. do počátku 16. století. Kniha obsahuje bohatý, většinou doposud nepublikovaný obrazový materiál – fotografie, plány, stará vyobrazení.

  • kniha

Bibliografické údaje

EAN 9788072033492
ISBN 80-7203-349-2
Počet stran 296
Jazyk česky
Vazba vázaná
Produkt kniha
Rozměry 21cm x 29cm
Vydání 2001 (1. vydání)
Nakladatel Argo

Názory
čtenářů

pradelad@quick.cz, Brno /Kocourkov/ nehodnoceno
19. 3. 2004

recenze...

(...) Kniha mne trochu zklamala. Špatné reprodukce ČB foto, použití i 20 let starých foto /např.Lukov, Buchlov a j./, chyby - např str.108 rytina Hebera - napsáno Nový hrad u A damova a Čertův hrádek - správně má být Nový hrad a Starý hrad. Zmíněný Čertův hrádek je o několik km dál. Hmotové rekonstrukce a půdorysy hradů jsou nešťastně podbarveny šedým podkladem, přitom stačilo nechat podklad bílý s rámečkem. Špatná orientace v knize, chybí mapa, rozdělení na Čechy, Moravu a Slezsko, u fotek a obrázků by vedle názvu lokality měl být uveden i okres a kraj pro lepší orientaci. Kniha působí jako soubor z několika předešlých vydaných knih Dr Durdíka /České hrady - edice OKO, encyklopedie Libri/. Kniha s cenou nad 500 Kč by měla být bez těchto připomínek a daleko lépe zpracovaná. D.D.

Přečteno jedním dechem?

Tisíce nerozhodných čtenářů bezradně bloudí mezi tituly. Nechte jim tu recenzi a nenechte je zoufat.

Nepovinné

Další knihy tvůrců titulu

Tento autor u nás momentálně nevydává žádnou jinou knihu.

Tento autor u nás momentálně nevydává žádnou jinou knihu.