Hroby, hrobky a mumie

rok vydání – 1997
Doporučená cena je 699 Kč

Výpravná publikace z pera doktora archeologie cambridgské univerzity seznamuje s nejvýznamějšími a nejzajímavějšími archeologickými nálezy hrobů a phřebišť z celého světa a přibližije tím jeden z aspektů starých kultur Mayů, Egypťanů, Číňanů atd.

  • kniha

Bibliografické údaje

EAN 9788072031542
ISBN 80--72-03-1-54--6
Počet stran 214
Jazyk česky
Vazba vázaná
Produkt kniha
Rozměry 23cm x 28cm
Vydání 1997 (1. vydání)
Nakladatel Argo

Celkové hodnocení

5 (1x)

Názory
čtenářů

Tereza Klusáčková
3. 2. 2016

Skvělá kniha...

(...) Máte rádi tajemno, napětí, staré objevy? Spisovatel, překladatel a doktor archeologie z cambridgeské univerzity Paul G. Bahn nás ve své knize Hroby, hrobky a mumie zavádí na 50 nejznámějších a nejlépe zdokumentovaných nalezišť hrobů a těl na světě.
Kniha je uvedena předmluvou, ve které autor zmiňuje problém střetu zájmů mezi výzkumníky a domorodými obyvateli zejména Ameriky a Austrálie, kteří už desítky let vyjadřují nesouhlas s odkrýváním hrobů a narušování ostatků a klidu zemřelých předků. Bahn nabádá k vzájemnému respektu obou stran, zaujímá ovšem hledisko vědce a archeologa s tím, že vzhledem k rozvíjejícím se novým výzkumným metodám "nemůže být analýza lidských pozůstatků nikdy konečná". Na dalších stranách Bahn společně s dalšími spoluautory detailně popisuje nejvýraznější milníky světové archeologie.
Pro lepší orientaci je publikace rozdělena na 6 částí - Kosti, Hroby, Pohřebiště, Hrobky, Těla, Mumie. V každé části najdeme několik obsahově odpovídajících podkapitol. Od zásadního nálezu Lucy, našeho prapředka z rodu Australophitecus, se přes pohřbívání neandrtálců dostáváme k popisu sumerských pohřebišť v Uru a hrobů lovců a sběračů ve Skandinávii. Další kapitoly obsahují informace například o ledovém muži Ötzim z jižních Tyrol, Lindowském muži z britských ostrovů, pohřbeném v rašeliništi, obyvatelích Pompejí, jejichž poslední pohyb se díky vesuvské lávě uchoval až do dnešní doby, či o nejstarších mumiích a egyptském balzamování těl. Na konci knihy nalezneme mapu celého světa s podrobným bodovým vyznačením všech zmíněných nalezišť a pohřebišť, bibliografii jednotlivých podkapitol a také podrobný rejstřík základních i odbornějších pojmů uvedených v knize.
Jedním z výrazných pozitiv této publikace je doprovodný obrazový materiál. Objevují se zde desítky barevných fotografií a ilustrací, detailně zachycující pohřebiště, těla či doprovodné předměty nalezené v hrobech. Celkově kniha na křídovém papíře v A4 formátu, s tučně vytištěným obecným úvodem ke každé podkapitole, informacemi ve zvláštních rámečcích a právě velkoformátovými fotografiemi s důkladnými popisky připomíná spíše encyklopedii. Dalším kladem publikace je vysoká frekvence informací a podrobný popis míst a všeho dění, díky nimž není nutné dopředu se v tématu podrobně orientovat. Vzhledem k obsahu ač odborných, tak velmi dobře vysvětlených termínů, je vhodná pro zájemce o archeologii a fyzickou antropologii spíše než pro odborníky na toto téma. Laika a širší veřejnost rovněž potěší osobní historky výzkumníků přímo z nalezišť, jež dodávají knize žádaný beletristický nádech.
Po mnoho archeologicky orientovaných publikacích zaměřených převážně pouze na Egypt a jeho historii kniha Paula Bahna a kolektivu autorů podává komplexní obraz o hlavních celosvětových archeologických objevech. Čtenář se tak může od, ačkoliv fascinujících, ale neustále probíraných, egyptských pyramid přenést dále do hor, rašelinišť a pouští dalších zemí a kontinentů a získat tak širší povědomí o oboru archeologie.

Přečteno jedním dechem?

Tisíce nerozhodných čtenářů bezradně bloudí mezi tituly. Nechte jim tu recenzi a nenechte je zoufat.

Nepovinné

Další knihy tvůrců titulu

Tento překladatel u nás momentálně nevydává žádnou jinou knihu.