Khaled Hosseini se vyjadřuje k situaci v Afghánistánu

hosseini

S hlubokým smutkem sleduji vývoj situace v Afghánistánu. Cítím nesmírné zklamání a mám velké obavy o další osud země. Posledních dvacet let bylo náročných, nicméně krůček po krůčku docházelo k pokroku, jenž je teď ohrožen. Spojené státy a mezinárodní společenství musí podniknout kroky, aby v Afghánistánu zabránili humanitární krizi. Musí vyvinout tlak na Tálibán, aby respektoval základní lidská práva Afghánců, zejména žen a dívek, a vyvaroval se páchání násilí na afghánských občanech.

Khaled Hosseini, 17. srpna 2021

 

I have watched the developments in Afghanistan with great sadness.  I am deeply disappointed and gravely concerned for the country. The last twenty years have been challenging, but the painstaking progresses made are now threatened. The U.S. and the international community at large must take steps to prevent a humanitarian crisis in Afghanistan.  They must exert pressure on the Taliban to respect the essential human rights of Afghans, particularly women and girls, and to refrain from using violence against Afghan citizens.

Khaled Hosseini, 17 August, 2021