Kdo vypráví váš příběh? Pip Williamsová ukazuje, proč ženy musejí být přítomné tam, kde se píše historie

Pip Williams Hero Image ©Andre Goosen

Jaká slova se do slovníků nedostala, protože je připravovali lidé, kterým nepřipadala důležitá? Jaké události se ztratily v propadlišti dějin, protože je oficiální prameny nepovažovaly za hodné zachování? Pip Williamsová se inspirovala skutečnými událostmi, ponořila se do archivů a výsledkem je úžasný, vtipný i poučný historický román Slovník ztracených slov. Vypráví o síle slov a tvrdohlavosti vedoucí k pokroku.

Pip Williamsová v dětství kvůli dyslexii nepřečetla víc než hrstku knih. Přesto se z ní stala téměř přes noc jedna z nejúspěšnějších začínajících australských spisovatelek. Jejího románu Slovník ztracených slov (česky v překladu Ester Žantovské, 2024) se jenom v Austrálii prodalo přes 300 000 výtisků a získal hned několik literárních cen, ale kniha slavila úspěch i v zahraničí – byla přeložena do mnoha jazyků, stala se bestsellerem deníku New York Times a zároveň i první australskou knihou, která byla vybrána do populárního knižního klubu Reese Witherspoonové. Mluví se i o seriálové adaptaci. Všechny tyto úspěchy jsou o to působivější, že uvedení románu nemohlo být kvůli pandemii doprovázeno běžnými besedami či přednáškami.

 Která slova nejsou vhodná?

V knize se setkáváme s budoucí slovníkářkou Esme. Její dětství je netradiční, tráví ho pod třídicím stolem ve skriptoriu, zahradní kůlně doktora Murrayho, kde její otec spolu s dalšími muži pracují na monumentálním projektu, Oxfordském slovníku angličtiny. Zamilovává se do slov a sbírá příležitostné útržky, které se zatoulají dolů pod stůl. Každé ztracené, vyřazené nebo opomenuté slovo si pečlivě ukládá do staré dřevěné truhly a s postupem času je čím dál posedlejší tím, která slova se do slovníku dostanou a která ne. Jednoho dne k ní spadne papírek s definicí slova. To slovo označuje ženu, jejímž údělem je celoživotní služba, a do Oxfordského slovníku se nedostalo, ale Esme ho zachrání, a zahájí tak sbírku, která obsahuje slova a významy, jež muži – vzdělanci tehdejší doby – nepovažují za dostatečně důležitá či „vhodná“.

Pro Williamsovou se práce na románu podobá sociologickému výzkumu – začíná otázkou a pak se na ni snaží najít odpověď. Její díla kladou stejný důraz na historické reálie jako na strhující příběh a doprovází je obsáhlý výzkum. Impulzem k napsání Slovníku ztracených slov pro ni byla četba knihy Profesor a šílenec od Simona Winchestera. Ta ji přivedla na myšlenku, že Oxfordský slovník byl od začátku genderově zaujatý – v jeho vzniku měli slovo jen muži. „Když jsem si to uvědomila, byla jsem v šoku. Nikdy mě nenapadlo uvažovat o slovnících jako o čemkoliv jiném než objektivních arbitrech pravdy, přestože mohou být stejně nedokonalé jako lidé, kteří je tvoří.“

Pip Williamsová_Slovník ztracených slov

Boj za rovnocennost

Román se odvíjí v době, kdy se blíží první světová válka a hnutí sufražetek získává na síle, a toto shromažďování opomenutých slov se stává velkým tématem Esmina dospívání, když zjišťuje, že „všechna slova nejsou rovnocenná“. Dějiny anglického jazyka jsou často vyprávěny očima bílých mužů a v Anglii 19. a 20. století právě oni rozhodovali o významech slov. Williamsová se svou prvotinou snaží poukázat na to, že vyloučení žen z tohoto uznávaného díla bylo způsobeno spíš formálními předsudky, a ne záměrné přehlížení.

Slovník ztracených slov je založený na skutečných událostech kolem vzniku Oxfordského slovníku a spojuje lásku k jazyku s barvitě vykreslenými postavami a vztahy. Esme je sympatická a inteligentní; bojuje za to, aby ženský pohled měl v anglickém jazyce své místo a zároveň řeší svá přátelství, lásky a ztráty. Vztah mezi Esme a jejím otcem, kamarádský vztah dvou rovnocenných partnerů, je jedním z nejkrásnějších prvků knihy.

Williamsová tvrdí, že její román začal dvěma jednoduchými otázkami: Mají slova rozdílné významy pro muže a ženy? A pokud ano, je možné, že jsme jich v procesu jejich definování část ztratili? Opomenuté ženské hlasy historie jsou pro spisovatelku a sociální výzkumnici Pip Williamsovou důležitým tématem. V přípravě na svůj následující román zkoumala historii knihařů a upoutala ji práce žen v knihařských dílnách zobrazená v černobílém filmu z dvacátých let.

Slovník ztracených slov je o nevyřčených slovech, zapomenutých významech a tragédii slov, která jsme nechali za sebou. Vytříbené vyprávění vás vtáhne do děje a milovníci jazyka si přijdou na své v poutavých detailech o lingvistické historii. Román již získal řadu zasloužených ocenění, čímž se stal jedním z nejúspěšnějších lockdownových titulů.

Dopřejte si čas k vychutnání si detailů příběhu a ztraťte se v proudu vyprávění, slovo po slově.