„Namaluj mi beránka.“ Touto větou osloví malý
kudrnatý chlapec s šálou zkroušeného pilota,
který havaroval v saharské poušti. Odkud se hoch
vzal? Přiletěl opravdu se spřežením husí z daleké
planety? Nebo je Malý princ jen výplodem
pilotovy fantazie?
Procítěný snový příběh, který podněcuje
jak dětskou fantazii, tak filozofické sklony
dospělých, lze číst jako pohádku, alegorii
i symbolický existenciální román. Malý princ
vychází jako vždy s autorovými ilustracemi,
poprvé však v bilingvním česko-francouzském
vydání.

Kdo je to Horla, ta neuchopitelná, tajemná bytost, neustále připravená vrhnout se na svou kořist? Všechny pokusy o její polapení jsou marné, stále uniká, a když už si myslíme, že jsme si ji podmanili, zjišťujeme, že to ona vládne nám.

Malý Paul je zraněn při koulování a musí zůstat několik dnů v posteli. Začne se o něj starat jeho sestra Elisabeth a oba sourozenci si v pokoji vytvoří imaginární svět plný fantazie a vlastních pravidel. Situace se nezmění ani po smrti jejich matky – obě děti zůstávají uzavřeny ve vesmíru své vlastní představivosti. Působivou báseň v próze Jeana Cocteaua doplňují jeho vlastní ilustrace.

Vydání knihy podpořil Francouzský institut v Praze.