Jak nás vyslýchali Francouzi aneb Jsme stále ještě velmoc!

DSC_7114

Navštívili nás Francouzi. Přesněji řečeno naši kolegové z francouzských nakladatelství, ještě přesněji řečeno kolegyně, dámy totiž převažovaly (3:1). Rozdělili si nás podle našeho žánrového a jazykového zaměření a pak nás vyslýchali. Přijeli do Prahy v rámci nové aktivity BIEF (Bureau International de l´Édition Française): sjednají si schůzky s redaktory několika nakladatelství, vyptají se jich na kdeco, od mechanismu vybírání titulů po spolupráci s knihkupci, a pak se odjedou do Paříže o své poznatky podělit s dalšími kolegy (Francouzi se totiž moc rádi scházejí).

Tak nám to bylo vysvětleno. Vloni byli v Řecku. Na otázku, proč je letos v hledáčku právě Česká republika – z francouzského hlediska jsme přece jen malý trh –, nám odpověděli, že jsme byli vyhodnoceni jako země s velkým čtenářským potenciálem a živoucí knihomilnou tradicí, jsme prý druzí za severskými zeměmi. No tak hurá! Přece jen jsme velmoc – čtenářská. Už to o nás vědí i za hranicemi.