Chcete letět do Stockholmu? Soutěžte s námi a románem 1793!

Připravili jsme pro vás ve spolupráci s nakladatelstvím OneHotBook hned na začátek roku velkou severskou soutěž s románem 1793, Vlk a dráb, autora Niklase Natt och Daga.

Hlavní cenou je zpáteční letenka pro dvě osoby do Stockholmu. Ano, slyšíte správně, letenka do Stockholmu pro dva!

A teď to hlavní – soutěžní otázka:
Jaké má hrdina knihy Mickel Cardell povolání?

Soutěž probíhá od 6. do 31. ledna 2020 do půlnoci, odpovědi na otázku můžete posílat na adresu: soutez@argo.cz

Ze správných odpovědí budou 3. února vylosovaní výherci.
5x audiokniha 1793, 5x kniha 1793 a HLAVNÍ CENA: zpáteční letenka na tři dny ve Stockholmu pro dvě osoby (odlet a přílet letiště Praha)
Letenky bude možno využít do konce května 2020.
S výhercem hlavní ceny se spojíme a domluvíme čerpání výhry.
S výherci knih či audioknih se spojíme a domluvíme předání nebo zaslání poštou.

Pokud chcete všechny novinky a vše o akcích, soutěžích a dalších aktivitách, které pořádáme vědět jako první, přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Základní ustanovení

Soutěž pořádá nakladatelství Argo a nakladatelství OneHotBook
Soutěž probíhá na území České republiky v období od 6. ledna 2020 do 31. ledna 2020 (do půlnoci).
Účastníci soutěže odpovídají na otázku mailem na adresu:
soutez@argo.cz 
Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice.
Mechanika soutěže
Ze správných odpovědí na otázku bude vylosováno 5 účastníků, kteří obdrží knihu 1793, 5 účastníků, kteří obdrží audioknihu 1793 a jeden účastník soutěže, který získá hlavní cenu, kterou je zpáteční letenka pro dvě osoby do Stockholmu. Výsledky soutěže společně s iniciály výherců budou zveřejněny na webu Arga a OneHotBook (v blogu) 3. 2. 2020. Se všemi vylosovanými se spojíme mailem a upřesníme předání výhry – možný osobní odběr nebo poštou. U hlavní ceny se s výhercem dohodneme na čerpání výhry, které je možné od 15. 2. 2020 do 31. 5. 2020. Po dohodnutí termínu s výhercem již nelze termín měnit.

Vyhlášení vítězů a předání výher

• Výsledky soutěže společně s iniciály výherců budou zveřejněny na webu www.argo.cz a www.onehotbook.cz 3. 2. 2020.
• Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, ze které odpověď na soutěžní otázku přišla.
• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
• V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
• Výhry budou výherci předány osobně nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.
• V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
• Pořadatelé soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, Argo ani OneHotBook zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

• Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
• Finanční plnění výher není možné.
• Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Arga ani OneHotBook a osoby ve smluvním vztahu s pořadateli soutěže, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
• Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího v případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
• Výherce hlavní ceny se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště a číslo pasu. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
• Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu.