Barbar Conan vychází v královském hávu revidovaných překladů

Howard_Král_Conan_pebal.indd

V edici Fantastika nedávno vydaný Král Conan Roberta E. Howarda není jen novým vydáním dobře známých příběhů, které lákají ke koupi originální obálkou a vnitřními ilustracemi Mikuláše Podprockého.

Před třiceti lety jsem vcelku náhodně objevil původní Conanova dobrodružství z pera Roberta E. Howarda a spolu s nimi se přede mnou otevřel i nespočet světů fantastického žánru, jemuž se dnes profesně věnuji. Před patnácti lety jsme spolu s překladatelem Janem Kantůrkem a výtvarníkem Milanem Dubnickým připravovali v českém překladu vůbec první kompletní knižní vydání všech Howardem dokončených Conanových příběhů, které následně vyšly ve třech svazcích jako Conan I-III v nakladatelství Aurora. Dnes už bohužel Jan ani Milan nejsou mezi námi, avšak jimi milovaný barbar Conan se vrací nejen v amerických a také francouzských komiksech, ale i díky původním příběhům, které Howard napsal během dvacátých a třicátých let minulého století.

Conan je bezesporu symbolem brakových fantastických dobrodružství, které si nejlépe užijete především v dětských letech, kdy ve vašem srdci nejsnáze ožívají barbarovy divoké životní osudy. Přestože lze těmto příběhům vyčítat z dnešní perspektivy mnohé, stále zůstávají jedním ze základních kamenů žánru fantasy a mají tedy v edici Fantastika své pevné místo. Příběhy vydané v knize Král Conan byly pozdějšími „životopisci“ nezkrotného barbara dosazeny až na samý závěr jeho života, neznamená to však, že bychom nepočítali s vydáním všech Howardových příběhů.

Vůbec poprvé byl překlad Jana Kantůrka podroben hlubším redakčním úpravám, navíc na základě prvotních, tehdy ještě časopisecky vydávaných podkladů, které byly v pozdějších letech mnohdy upravovány, aby se lépe doplňovaly s Conanovými dobrodružstvími, jež v dalších desetiletí napsala řada jiných spisovatelů. Podrobnosti o těchto zpětných změnách směrem k původní podobě jednotlivých příběhů odkrývá redaktor Richard Podaný v knižním doslovu. Změn skutečně nebylo málo, zanášeny byly však s co největší úctou ke Kantůrkovu překladu.

Zatímco je Král Conan v revidovaném překladu Jana Kantůrka k dispozici už dnes, jako druhou knihu s Conanem připravujeme příběhy v novém překladu Romana Tilcera. Opět půjde o texty přeložené z původních, Howardem napsaných povídek bez pozdějších redakčních změn, nový překlad si však vyžádala knižní příloha, v níž naleznete leckdy obsáhlé pracovní verze jednotlivých povídek, synopse a další v českém překladu dosud nevydané bonusy, jež jistě potěší nejen autorovy skalní příznivce.

Bude-li o dílo Roberta E. Howarda mezi čtenáři dostatečný zájem, nezůstane v rámci edice Fantastika pouze u barbara Conana. Rádi bychom vydali Howardovo kompletní fantasy dílo v jednotné úpravě. Dostalo by se tak rovněž na krále Kulla, Brana Mak Morna, Solomona Kanea a snad i další hrdiny a hrdinky včetně do českého jazyka dosud nepřeložených či knižně nevydaných povídek.

To je ovšem hudba daleké budoucnosti a realizace těchto neskromných plánů bude samozřejmě vyžadovat mnoho let a dostatečnou čtenářskou odezvu. Rád bych jednou sestavil antologii, v níž by se před čtenáři prostřednictvím příběhů Howardových následovníků odvíjela historie dnes už pozapomenutého subžánru hrdinské fantasy alias meče a magie včetně doprovodných teoretických textů. Mohl by to být vhodný vrchol řady Howardových knih, jenž by nejlépe ukázal, jak značný byl spisovatelův vliv na vývoj žánru fantasy v průběhu dvacátého století. Nicméně i tato kniha je doposud pouhou představou, která se dost možná nikdy nezhmotní…

Článek vyšel v červencovém čísle magazínu #mojeargo:.