Mnislav Zelený-Atapana

Mnislav Zelený-Atapana

: Mnislav Zelený Atapana (*1943) Vystudoval ekonomii na Vysoké škole zemědělské a později etnografii na FF UK. Postgraduálně pak studoval v Peru na univerzitě San Marcos a na Katolické univerzitě. Celý život působí jako kulturní antropolog na volné noze, a díky svým pobytům mezi amazonskými indiány se stal nejen uznávaným odborníkem na život a kulturu domorodých etnik Amazonie, ale především jejich přítelem. V roce 1989 Mnislava Zeleného adoptoval kmen Yawalapitiů a jeho duchovní otec šaman Gunitze mu dal jméno Atapana, což znamená List zelené palmy. V letech 1996 až 2001 působil jako velvyslanec ČR v Kolumbii a v Ekvádoru. V roce 2019 se vrátil ke kmeni Ece´je v peruánské Amazonii, kde indiáni díky jeho diplomové práci z roku 1974 obnovují své dovednosti při výrobě luků a šípů a původních oděvů z lýka. Prostřednictvím své nadace Velká Amazonie se snaží zmírnit zkázu indiánské kultury. Vystupuje v české televizi a v českém rozhlasu, napsal řadu knih, přes 500 odborných i populárně naučných článků, esejů, politických komentářů do českých, peruánských a amerických časopisů a publikací, odpřednášel několik stovek přednášek a vystoupení, uskutečnil několik desítek výstav fotografií a etnografik, vše z regionu Latinské Ameriky a zejména Amazonie. Koncem roku 2017 se podílel na roční výstavě Indiáni v Náprstkově muzeu, na její jihoamerické části svými sbírkami, fotografiemi i texty. Z jeho knih jmenujme alespoň Contribución a la etnografía huaraya (Ece´je) (1974), rozsáhlou Indiánskou encyklopedii – Indiáni tří Amerik (1994), Malou encyklopedii šamanismu (2007), Malou encyklopedii bohů a mýtů Jižní Ameriky (2009), mytologii amazonských indiánů Duch s rozkvetlým penisem (2004), cestopis Na cestě za snem (2013) a obrazovou etnografickou publikaci Veselé tropy Amazonie (2016).