Miloš Zapletal

Miloš Zapletal

Miloš Zapletal (* 1987) vystudoval teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury a hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí na PF Univerzity Hradec Králové a v Ústavu historických věd na Slezské univerzitě v Opavě. Zabývá se mj. hudební estetikou, muzeologií a metodologií humanitních věd. Dlouhodobě se věnuje také dějinám hudební kultury českých zemí (zejména Moravy) 19. a 20. století se zvláštním důrazem na osobnost a dílo Leoše Janáčka.