Jan z Mandevillu

Jan z Mandevillu

Jan z Mandevillu Autor tradičně nazývaný Jan z Mandevillu je podle posledních bádání rytíř anglického či francouzského původu, který žil ve 14. století. V knize Cesta kolem Země líčí své údajné putování tehdy známým světem od Francie přes Jeruzalém do Persie, na Kavkaz a do Indie.

Knihy autora