Virginia Woolfová

Virginia Woolfová

Významná britská spisovatelka, píšící romány, esejistka, feministka, vydavatelka a filozofka. Vlastním jménem Adeline Virginia Stephen. Byla členkou Bloomsbury Group - skupiny avantgardních umělců a intelektuálů. Některá její díla jsou součástí výuky o modernismu. Virginia Woolfová patří k nejvýznamnějším modernistům 20. století, je považována za velkého inovátora v oblasti anglického jazyka a jeho užití v beletristickém díle. Ve svých dílech experimentovala s psychologickými motivy a různými možnostmi přerušovaného vyprávění a chronologie, soustředila se na emocionální stavy svých postav. Již v mládí trpěla psychickými problémy, částečně kvůli zneužívání od bratra Geralda. Jelikož se v té době nesmělo mluvit o sexuálních tématech, své trauma si nesla v sobě a nenáviděla svou existeci i tělo. Po matčině smrti ji druhý bratr George týral a také zneužíval. Virginia navzdory své mlčenlivosti vše psala do deníků, které si vedla už od dětství. Od roku 1915 až do své smrti si vedla i „spisovatelský deník“. Její otec ir Leslie Stephen, známý redaktor, literární kritik a zakladatel Dictionary of National Biography, zemřel v roce 1904 na rakovinu. Virginia se poprvé pokusila spáchat sebevraždu v roce 1906, kdy zemřel i její bratr Toby. Ačkoliv více spoléhala na až intimní přátelství se ženami, vzala si Leonarda Woolfa, člena Bloomsbury Group. Tento kritik a autor statí o ekonomice jí pomáhal postavit se zase na nohy po návratu z psychiatrických léčeben a také ji podporoval ve spisovatelské dráze. Společně založili nakladatelství Hogarth Press Vydávali její knihy, ale i básně T. S. Eliota a také kompletní díla Sigmunda Freuda. Woolfová se zabývala rozborem vlastního chování, ovlivněného dětstvím, na základě psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Virginia trpěla hlubokými depresemi. Za druhé světové války se s manželem, který byl Žid, zúčastnili protifašistického odboje. Spáchala sebevraždu utopením v řece Ouse blízko svého venkovského domu v Rodmellu.

Knihy autora