Andrzej Walicki

Andrzej Walicki

Andrzej Walicki (* 1930) je polský historik dějin myšlení a filozof. V 60. a 70. letech přednášel na Varšavské univerzitě a působil ve Filozofickém ústavu Polské akademie věd. V letech 1981–1986 přednášel na univerzitě v Canbeře a od roku 1986 působil na univerzitě Notre Dame ve Spojených státech amerických. Je autorem celé řady prací věnovaných západoevropským i ruským dějinám idejí 19. a 20. století. K nejvýznamnějším patří Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu (1983), Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji (1983), Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu (1995), Rosja, katolicyzm i sprawa polska (2002).