Michal Vrba

Michal Vrba

Michal Vrba (nar.1976) pochází z Hlušic, malé vesničky na východě Čech, kde strávil dětství. Po vyučení v hradeckém ČKD a nástrojařské nástavbě složil přijímací zkoušky na obor český jazyk - občanská nauka na UJEP v Ústí nad Labem, městě, které se stalo na deset let jeho domovem. Pět let učil společenské vědy na místní střední škole. Poté ho osud zavál do západního Skotska, kde se živil jako přístavní dělník a řidič náklaďáku. Nyní pracuje pro malou rodinnou tiskárnu. Se ženou Martinou a malými syny žije v Novém Bydžově. Píše od dětství, povětšinou kratší povídky. V roce 2014 napsal Hontoliniho, podivuhodné příběhy pekaře a příležitostného agenta. Knihu sám ilustroval a vydal pro přátele v nákladu sta výtisků. Prak je jeho první delší souvislejší text. Ve volných chvílích se věnuje synům, rekonstrukci domu a dálkovým pochodům.