Tomáš Vilímek

Tomáš Vilímek

Tomáš Vilímek (*1976) působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a věnuje se problematice československých a východoněmeckých dějin ve 20. století. Je autorem a spoluautorem knih Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948–1989 (2018), Šest kapitol o disentu (2017) a „Všichni komunisté do uren!“: Volby v Československu v letech 1971–1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén (2016).