Jindřich Veselý

Jindřich Veselý

Jindřich Veselý (* 1978) vystudoval teologii a filosofii. Zabýval se mystickou teologií svatého Bonaventury a myšlením Jana Patočky, v současné době se zaměřuje na dějiny západního esoterismu. Pracuje jako překladatel a redaktor, příležitostně publikuje vlastní texty.